Historie

Seinposten langs de kust.

Al eeuwen zijn er langs de Nederlandse kust seinposten te vinden. Sinds de 16de eeuw waren er op hoge duintoppen of, zoals in Zeeland, op kerktorens uitkijkposten. Vaak dienden ze als baken voor de vissers langs de kust. Soms ook om de kustbewoners te waarschuwen voor aanvallen vanuit zee. Tussen 1799 en 1813 waren deze seinposten uitgerust met kusttelegrafen of semaforen. Een seinsysteem dat met visuele signalen berichten kon doorseinen bij een aanval uit zee. In IJmuiden vormde de Seinpoststelling samen met de kleine en de grote vuurtoren, die samen een lichtlijn vormen om de haven te markeren, het belangrijkste communicatiemiddel met de scheepvaart.
Door de moderne communicatiemiddelen is de seinpoststelling in IJmuiden een aantal jaren geleden overbodig geworden en zijn om veiligheidsredenen de seinlampen van de stelling verwijderd. De stelling zelf is voor het nageslacht bewaard gebleven.
Open chat
1
💬 Vragen?
Goedendag, hoe kunnen we je helpen?